Go to content Go to navigation Go to search

Samlingshanteringssystem · 8 februari 2009, 11:08 av GBIF-Sweden

Samlingshanteringssystem för naturhistoriska samlingar utgörs av en helintegrerad databas med ett användargränssnitt för både datahantering och funktioner.

Ett bra samlingshanteringssystem ska vara specialskrivet för den typ av samlingar det handlar om, anpassat till standarderna ABCD och Darwin Core, och medge import och export av data genom öppna standarder.

Samlingshanteringssystemets huvuduppgift är att underlätta för samlingspersonal att hålla reda på och övervaka samlingarna, t ex genom etikettering, låneverksamhet, mm. Det bör helst inte också ha som uppgift att hantera andra data, t ex bibliotek, och det bör vara frikopplat från webbpresentationer.

Det finns många bra system som är kostnadsfria att installera och använda, men som regel kräver de en särskild databasmotor eller annan licensierad programvara. Det finns också ett 50-tal kommersiella system, de allra flesta avsedda för utställningsändamål. Med det stora fria utbudet finns ingen anledning att välja ett kommersiellt system.

GBIF-Sweden hjälper gärna till med val, nedladdning, och installation av samlingshanteringssystem.

Arctos är baserat på Oracle som databas och ColdFusion som skriptspråk. Används vid två nordamerikanska samlingar. Fritt att ladda ned och köra.

The Artedian är baserat på MS-Access och Jet databasmotor, men kan också köras mot MySQL. Används vid samlingar i Sverige, Ryssland, och Brasilien. En kompilerad version finns fri att ladda ned och köra. Källkod från upphovsmannen.

Brahms är utvecklat i FoxPro särskilt för herbarier. Det är kostnadsfritt att använda och används av många samlingar världen över.

Mandala är gjort i FileMaker Pro och då i första hand för insektssamlingar.

CollectiveAccess (tidigare OpenCollection) är utvecklat för allmänt museibruk, men modifieras nu för användning för naturhistoriska samlingar. Det är skrivet i PHP med MySQL/PostgreSQL som databasmotor, och fritt att ladda ned och använda.

speciesBase är ett enkelt system i MS-Access med generell samlingsregistrering i åtanke. Det kan laddas ned och användas fritt, men finns än så länge bara på portugisiska.

Specify är en vidareutveckling av MUSE och används vid många nord- och sydamerikanska samlingar. Det är plattformsoberoende, och fritt att ladda ned och använda, men relativt komplicerat eftersom det är tänkt att användas för alla typer av samlingar.

SysTax är ett webbaserat system, som också tar lokala databaser, utvecklat vid universitetet i Ulm och Bochum. Det tar alla sorters samlingar och har en inbyggd webbpresentation.

Vid Naturhistoriska riksmuseet används också
Krypto-S för de botaniska samlingarna.

|