Go to content Go to navigation Go to search

Två postdoktorer inom bioinformatik till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm · 6 mars 2012, 11:22 av GBIF-Sweden

Enheten för biodiversitetsinformatik vid Naturhistoriska riksmuseet söker två postdoktorer för arbete med forskning och utveckling av fylogenetiska beräkningar. I det aktuella projektet sker utveckling i R-miljö av avancerade evolutionära modeller för simuleringar och Bayesiansk inferens. De sökande skall ha doktorsexamen i bioinformatik, statistik, matematik datavetenskap eller biologi med inriktning mot bioinformatik. Examen skall ha avlagts senast tre år före ansökningstidens utgång. Anställningarna gäller heltid under högst två år. Mer upplysningar lämnas av Prof. Fredrik Ronquist, chef för enheten för biodiversitetsinformatik, NRM, tel. 08-5195 4000. Ansökan märkt dnr 33-119/2012 innehållande personligt brev, beskrivning av planerad forskning samt CV sänds till rekrytering@nrm.se till Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm senast 15 mars 2012.

|