Summering

Animalia (78.2 %) Plantae (17.4 %) Fungi (3.9 %) Övriga (0.47 %) ArtdataArtdata (79.5 %) Bird Ringing Centre in S..Bird Ringing Centre in Sweden (NRM) (8.2 %) Swedish Board of Fisheri..Swedish Board of Fisheries (Fiskeriverket) - National Register of Survey testfishing (3.3 %) Lund Botanical Museum (L..Lund Botanical Museum (LD) (1.3 %) Phanerogamic Botanical C..Phanerogamic Botanical Collections (S) (1.3 %) FishbaseFishbase (0.9 %) Botany (UPS)Botany (UPS) (0.9 %) Wetland Inventory (NV)Wetland Inventory (NV) (0.7 %) Swedish Board of Fisheri..Swedish Board of Fisheries (Fiskeriverket) - Swedish Electrofishing Registry (0.5 %) Meadow and Pasture Inven..Meadow and Pasture Inventory (SJV) (0.5 %) Övriga (2.96 %) Dataset Institutioner
Antal poster
81678734
- föremål
5184179
- fossiler
17
- observationer
76486147
- levande föremål
8391
Georefererade poster
78365203
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia63899798
Archaea1
Bacteria1286
Chromista42175
Fungi3147943
Plantae14246123
Protozoa17514
Viruses0
Undetermined323893