Summering

Animalia (78.3 %) Plantae (17.4 %) Fungi (3.9 %) Övriga (0.47 %) ArtdataArtdata (79.6 %) Bird Ringing Centre in S..Bird Ringing Centre in Sweden (NRM) (8.2 %) Swedish Board of Fisheri..Swedish Board of Fisheries (Fiskeriverket) - National Register of Survey testfishing (3.3 %) Phanerogamic Botanical C..Phanerogamic Botanical Collections (S) (1.3 %) Lund Botanical Museum (L..Lund Botanical Museum (LD) (1.3 %) FishbaseFishbase (0.9 %) Botany (UPS)Botany (UPS) (0.9 %) Wetland Inventory (NV)Wetland Inventory (NV) (0.7 %) Meadow and Pasture Inven..Meadow and Pasture Inventory (SJV) (0.5 %) Övriga (3.45 %) Dataset Institutioner
Antal poster
81480231
- föremål
5171400
- fossiler
17
- observationer
76300423
- levande föremål
8391
Georefererade poster
78166301
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia63773307
Archaea1
Bacteria1283
Chromista42169
Fungi3139018
Plantae14183405
Protozoa17458
Viruses0
Undetermined323589