Summering

Animalia (77.3 %) Plantae (18.3 %) Fungi (3.8 %) Övriga (0.47 %) ArtdataArtdata (80.0 %) Bird Ringing Centre in S..Bird Ringing Centre in Sweden (NRM) (8.0 %) Swedish Board of Fisheri..Swedish Board of Fisheries (Fiskeriverket) - National Register of Survey testfishing (3.2 %) Lund Botanical Museum (L..Lund Botanical Museum (LD) (1.2 %) Phanerogamic Botanical C..Phanerogamic Botanical Collections (S) (1.2 %) FishbaseFishbase (0.9 %) Botany (UPS)Botany (UPS) (0.8 %) Wetland Inventory (NV)Wetland Inventory (NV) (0.6 %) Swedish Board of Fisheri..Swedish Board of Fisheries (Fiskeriverket) - Swedish Electrofishing Registry (0.5 %) Meadow and Pasture Inven..Meadow and Pasture Inventory (SJV) (0.5 %) Övriga (2.93 %) Dataset Institutioner
Antal poster
83792002
- föremål
5191790
- fossiler
17
- observationer
78591804
- levande föremål
8391
Georefererade poster
80478516
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia64810344
Archaea1
Bacteria1453
Chromista51931
Fungi3217198
Plantae15369458
Protozoa17721
Viruses0
Undetermined323895