Summering

Animalia (78.3 %) Plantae (17.4 %) Fungi (3.8 %) Övriga (0.47 %) ArtdataArtdata (79.5 %) Bird Ringing Centre in S..Bird Ringing Centre in Sweden (NRM) (8.3 %) Swedish Board of Fisheri..Swedish Board of Fisheries (Fiskeriverket) - National Register of Survey testfishing (3.3 %) Phanerogamic Botanical C..Phanerogamic Botanical Collections (S) (1.3 %) Lund Botanical Museum (L..Lund Botanical Museum (LD) (1.2 %) FishbaseFishbase (0.9 %) Botany (UPS)Botany (UPS) (0.9 %) Wetland Inventory (NV)Wetland Inventory (NV) (0.7 %) Meadow and Pasture Inven..Meadow and Pasture Inventory (SJV) (0.5 %) Övriga (3.46 %) Dataset Institutioner
Antal poster
81112408
- föremål
5154227
- fossiler
14
- observationer
75949776
- levande föremål
8391
Georefererade poster
77798007
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia63477327
Archaea1
Bacteria1274
Chromista42120
Fungi3113231
Plantae14137660
Protozoa17285
Viruses0
Undetermined323509