Botany (UPS)

Animalia (0.5 %) Plantae (41.4 %) Fungi (15.3 %) obestämda (42.1 %) Övriga (0.77 %) Utan georef. (96%) Georefererade (4%)
Database of the botany collection of the Museum of Evolution in Uppsala.
Hemsida
http://www.evolu. ..
Antal poster
706679
- föremål
706679
- fossiler
0
- observationer
0
- levande föremål
0
Georefererade poster
24955
Publiceras av
GBIF-Sweden
Värd
Hämtas via
IPT GBIF-Sweden
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia3718
Archaea1
Bacteria105
Chromista2560
Fungi107786
Plantae292379
Protozoa2779
Viruses0
Obestämda297351