Fungi (S)

Fungi (98.6 %) Chromista (0.6 %) obestämda (0.8 %) Övriga (0.1 %) Utan georef. (59%) Georefererade (41%)
This database contains information on the fungi specimens registered so far in the herbarium of the Swedish Museum of Natural History.
Hemsida
http://www.nrm.s. ..
Antal poster
327284
- föremål
327284
- fossiler
0
- observationer
0
- levande föremål
0
Georefererade poster
134592
Publiceras av
GBIF-Sweden
Värd
Hämtas via
IPT GBIF-Sweden
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia17
Archaea0
Bacteria2
Chromista1935
Fungi322541
Plantae26
Protozoa273
Viruses0
Obestämda2490