Rapportering av tumlare

Tumlare är inte lätta att få syn på, och de är inte vanliga. Om du har sett en tumlare eller kanske en grupp är vi tacksamma om du kan rapportera det till oss. Andra valarter än tumlare rapporterar du på www.valar.se

Det är viktigt att du fyller i så många som möjligt av fälten i formuläret. Ju mer uppgifter vi får desto större användning har vi av dina observationer. Lämnade uppgifter används för att lägga upp en databas över rapporterade observationer. Personuppgifter kommer inte att lämnas till utomstående.

E-formulär

I slutet av formuläret kan du även bifoga en bild (jpeg, gif, png) om du vill. Svar på din rapport kommer sedan till den e-postadress du har angett.

Frågor markerade med * är obligatoriska och måste vara ifyllda.
	        
Observationsdatum
och

Ange koordinater på karta


Markeringens koordinater:
minst , högst meter.
minst , högst individer.
Bild

Om du har en bild på den eller de tumlare eller annan val som du såg är vi tacksamma om du skickar den till oss. Får vi även använda din bild på www.nrm.se, fyll i att du godkänner publicering och vem som ska anges som fotograf.

Bifoga bild (max 5 MB)

Publicering på www.nrm.se:
Ja, jag godkänner att min bild utan ersättning publiceras på www.nrm.se.

Fotografens namn:

Vänligen ange de 6 tecken som syns på bilden.
Bokstäver är ej skiftlägeskänsliga.