Satellite remote sensing and global biodiversity monitoring, London 29 april

Publicerat av GBIF-Sweden --

Rykande färska nyheter om monitering av biologisk mångfald med hjälp av satellitdata presenteras vid en konferens i London (29th April) - se https://www.zsl.org/science/whats-on/space-the-final-frontier-for-biodiversity-monitoring ? Ledande experter inom området  samlas för att exemplifiera och diskutera hur ny teknik kan utnyttjas  för att samla in data kring, och övervaka biologisk mångfald i världen.

Bland de medverkande finns:

Mat Disney, UCL

Doreen Boyd, Nottingham University

Gary Geller, Group on Earth Observations

Lucas Joppa, Microsoft Research

Emily Nicholson, Deakin University

Nathalie Pettorelli, Institute of Zoology, ZSL

Duccio Rocchini, Duccio Rocchini, Fondazione Edmund Mach

Shovonlol Roy, Reading University

Emma Tebbs, Kings College London

Martin Wegmann, Würzburg University

,