Publicerings- och användningsstatistik GBIF-Sweden

Publicerat av GBIF-Sweden --

http://gbif.org presenteras sedan en tid statistik över datapublicering och -användning av data förmedlade av GBIF (se http://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/SE/GBIF_CountryReport_SE.pdf för uppgifter om svenska dataset). Sök under "Data", "Explore by country" och respektive land du är intresserad av, samt ladda sedan ned "Country Report" så redovisas nationella, men även som jämförelse globala siffror över GBIF-data.

,