Symposium samt forskarkurs: Open Source Systems in the Public Sector/R in biodiversity analysis: rOpenSci for all

Publicerat av GBIF-Sweden --

Måndagen den 23januari 2017 anordnar Naturhistoriska riksmusets enhet för bioinformatik och genetik tillsamans med GBIF-Sweden, Svenska LifeWatch och EU BON ett symposium om mjukvara baserad på öppen källkod för datahantering och -analys inom offentlig sektor och i övrigt där så är intressant. En rad talare är inbjudna från offentlig förvaltning, myndigheter, universitet och högskolor samt från utvecklarsidan. Heldagen inleds med en allmän redovisning av system som är i bruk och under utveckling inom så vitt skilda områden som kulturarvsförvaltning, bibliotekssektorn, naturhistoriska museer samt natur- och miljövård varefter några av världens främsta utvecklare av analyspaket baserade på programspråket R - i synnerhet biodiversitetsanalys - också medverkar. För intresserade forskare, forskarstuderande, systemutvecklare och andra intresserade följer även de föjande dagarna en tvådagars kurs i biodiversitetsanalys med hjälp av mjukvara utvecklad inom rOpenSci. Läs mer om symposiet på http://blog.dina-web.net/os-2017/symposium.html och om kursen på http://blog.dina-web.net/os-2017/course.html.

Sista dag för registrering till bägge evenemangen är 16 januari. En mindre avgift (200 kr för symposiet respektive 300 kr för kursen) täcker kostnader för lunch och kaffe/te på Riksmuseet. Välkomna till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 23 samt 24-25 januari!

,