Att publicera data hos GBIF

Publicerat av GBIF-Sweden --

Översättningar: sv en

GBIF tar gärna emot nya dataset för att öka kunskapen och förståelsen om livets mångfald på jorden.

När nya biodiversitetsdata levereras till GBIF-Sweden överförs dessa data via IPT, Integrated Publishing Toolkit, till den globala portalen gbif.org.

Ett antal standarder har tagits fram för att underlätta arbetet med att sammanställa stora mängder biodiversitetsdata. GBIF-Sweden rekommenderar att alla biologiska databaser i Sverige följer Darwin Core som en minsta gemensam standard.

Darwin Core innehåller standardiserade begrepp för information som normalt förekommer i de databaser som används av museer och i biologiska inventeringar, såsom katalognummer, art, datum, klockslag, platsangivelse, geografiska koordinater, insamlarens och bestämmarens namn.

ENSE, Nationell Standard för Naturhistoriska Samlingsdatabaser, är en standard utarbetad av Naturhistoriska riksmuseet för att underlätta arbetet med att samordna svenska naturhistoriska samlingsdata.

För att överföringen skall gå så snabbt och smidigt som möjligt rekommenderar vi att man skickar sina data enligt Darwin Core standard i form av en kommaseparerad textfil.

Vill du bidra med data till GBIF?

Kontakta GBIF-Sweden
gbif@nrm.se
08-519 551 29