Ny GBIF-portal provas

Publicerat av GBIF-Sweden --

Under 2014 lanserar GBIF-Sweden en helt omgjord portal för sökning och nedladdning av data samt med information om projektet och dess roll i internationellt perspektiv. Från början av juni 2014 finns portalens sökfunktion tillgänglig för utprovning på http://gbif.naturfynd.se/#/form (med mjukvarukodningen tillgänglig på https://github.com/GBIF-Sweden/). Tills vidare finns även den äldre svenska GBIF-portalen (http://gbif.se)i drift parallellt med den kommande.

Den vidare utvecklingen av sökmöjligheter såväl som innehåll i övrigt bygger på interaktionen med portalens användare varför synpunkter tacksamt mottages på gbif@nrm.se.

Länkar
http://gbif.naturfynd.se/#/form
https://github.com/GBIF-Sweden/
http://gbif.se
gbif@nrm.se

,