Ringmärkningscentralen ökar datamängden i GBIF med 12 %

Publicerat av GBIF-Sweden --

Efter den senaste uppdateringen innehåller nu Ringmärkningscentralens dataset hos GBIF-Sweden uppemot 4,8 miljoner dataposter, vilket innebär en ökning med 12,5% sedan förra året.

,