Artportalen nu veckovis uppdaterad hos GBIF-Sweden

Publicerat av GBIF-Sweden --

En ny webbtjänst har introducerats som tillåter daglig uppdatering av Artportalens data hos GBIF-Sweden. Överföringen till http://www.gbif.org sker dock tills vidare veckovis. Det sammanlagda antalet observationer som presenteras härifrån motsvarar nu nästan 34 miljoner poster rörande fåglar, fiskar, övriga ryggrads- och ryggradslösa djur, kärlväxter, mossor, svampar, lavar och alger.

,