GBIF:s "Young Researcher´s Award" till Masterstudent i bevarandebiologi vid Stockholms universitet

Publicerat av GBIF-Sweden --

Nathan Ranc som skrivit en Mastersuppsats i bevarandebiologi vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet och La Sapienza-universitetet i Rom har tilldelats GBIF:s “Young Researcher´s Award 2013”.

Arbetet har bestått i att jämföra och utvärdera statistiskt baserade utbredningsmodeller över Medelhavsregionens däggdjur med direkta artobservationer hämtade ur en stor delvis GBIF-baserad databas. Avsikten har varit att undersöka hur skevheter och brister i det observerade materialet (främst kunskapsluckor i till stor del okarterade områden i Nordafrika, men också i andra inneboende skevheter i materialet) kan påverka bevarandestrategier.

Nathan har handletts av Prof. Anders Angerbjörn (SU), Dr. Carlo Rondinini (Rom) och Prof. Luigi Boitani (Rom). Avhandlingen presenteras vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet torsdagen d. 13 juni 2013, kl. 13.30.

,