Första... Om svenska snokars försvinnande

Publicerat av GBIF-Sweden --

GBIF-data använda i nationellt bevarandeperspektiv: “Snokens barnkammare försvinner”. I en nyligen utkommen populärvetenskaplig artikel redovisar författarna hur man med hjälp av data hämtade från gbif.se kan visa att antalet snokar långsiktigt tycks minska i Sverige. Förklaringen tros ligga i den minskade tillgång på lämpliga människoskapade äggläggningsplatser som är resultatet av landsbygdens avfolkning och jordbrukets mekanisering.

Se Elmberg, J., Hagman, M., Löwenborg, K. och Kärvemo, S. 2013. Snokens barnkammare försvinner. Fauna och Flora 108 (1):10-16.

,