GBIF-Sweden deltog i SciFest i Uppsala

Publicerat av GBIF-Sweden --

Den 22-23 mars deltog museet i SciFest, som hölls i Svandammshallarna i Uppsala, en vetenskapsfestival som huvudsakligen riktar sig till åldersgruppen 7-18 år med syfte att öka ungas intresse för forskning och vetenskap. Scifest, som arrangerades av Uppsala universitet, startade på Världsvattendagen, som i år firades för tjugonde året i rad. 2013 har dessutom utsetts av FN till internationella året för vattensamarbete. Vatten var därför temat för Scifest och många av aktiviteterna involverade detta blöta medium.

Kärnan i evenemanget var ett fyrtiotal workshops där besökarna fick göra olika undersökningar och experiment. På plats fanns Anders Telenius och Mickaël Graf från GBIF-Sweden, Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet samt Ammie Berglund från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala Universitet.

Vår workshop bar titeln ”Biodiversitet i naturen, under luppen, på Internet” och avsikten var att visa länkarna i kedjan från datainsamling till presentation och analys av information om världens biologiska mångfald. Vi gav exempel ur djurlivet i Fyrisån som rinner genom Uppsala centrum, och besökarna fick plocka ut olika arter av smådjur – främst larver av olika vatteninsekter – från prover som tagit från åns botten, studera dem under lupp och sedan få hjälp med artbestämning och att registrera fynden i GBIF- portalen för omedelbar publicering på nätet. En färdig övning för skolbruk i användandet av analysmöjligheterna i den internationella GBIF-portalen demonstrerades av Ammie Berglund (http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Databaser_om_arter_Bi_lagan_nr_3_2012_s_41_43.pdf).

Länk
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Databaser_om_arter_Bi_lagan_nr_3_2012_s_41_43.pdf

,