Europeas GBIF-noder möts i Joensuu 5-8 mars 2013

Publicerat av GBIF-Sweden --

Årets möte med representanter från de Europeiska GBIF-noderna organiseras av GBIF Finland i det nyligen invigda finska centret för digitalisering (Digitarium) i Joensuu, Norra Karelen, Finland mellan 5:e och 8:e mars.

Förutom en redovisning av arbetet inom nod-kommittén och dess styrgrupp efter föregående års Governing Board-möte i Lillehammer och en sammanfattning av tidigare Europeiska nod-möten och tillståndet vid de olika noderna redovisas det fortlöpande arbetet med – “Data content services” (citeringar, datapublikationer etc.), – “Metadata + Knowledge Organisation Systems”, – omgjord GBIF-portal (ny portal, nationella sidor, GBRDS, webtjänster) – verktyg för validering och annoteringar.

Information lämnas även om nya GBIF-medlemmar och om IPBES, GEOBON m fl. internationella samarbeten samt diskuteras verksamhetsplanen för perioden 2014-2016 m. m.

,