GBIF-Sweden samarbetar för att bygga upp ett Nordiskt Lifewatch Service Centre

Publicerat av GBIF-Sweden --

Under vintern 2013 pågår arbetet med att skapa förutsättningar för ett regionalt service-organ som skall betjäna Svenska, Nordiska och därmed Europeiska Lifewatch i beslutsfrågor, samverkan och utbyte av information inom nätverket. GBIF-Sweden deltar i en grupp med representanter från Sverige, Norge, Finland samt det sameuropeiska Service-center som nyligen invigts i Italien. Arbetet består inledningsvis främst av att utarbeta en fallstudie över hur ett decentraliserat service-organ som kan erbjuda sådana tjänster bör byggas drivas. Implementeringen av verksamheten sker därefter i nästa steg av utbyggnaden av Lifewatch-initiativet. Mer information lämnas av ansvariga vid GBIF-Sweden respektive Svenska Lifewatch.

,