Summering

Animalia (77.0 %) Plantae (19.0 %) Fungi (3.6 %) Övriga (0.42 %) ArtdataArtdata (81.5 %) Bird Ringing Centre in S..Bird Ringing Centre in Sweden (NRM) (8.0 %) Swedish Board of Fisheri..Swedish Board of Fisheries (Fiskeriverket) - National Register of Survey testfishing (2.9 %) Phanerogamic Botanical C..Phanerogamic Botanical Collections (S) (1.4 %) Lund Botanical Museum (L..Lund Botanical Museum (LD) (1.1 %) FishbaseFishbase (0.7 %) Botany (UPS)Botany (UPS) (0.7 %) Wetland Inventory (NV)Wetland Inventory (NV) (0.5 %) Övriga (3.25 %) Dataset Institutioner
Antal poster
99155315
- föremål
5450190
- fossiler
17
- observationer
93696717
- levande föremål
8391
Georefererade poster
95643742
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia76315076
Archaea1
Bacteria3871
Chromista55040
Fungi3581166
Plantae18846444
Protozoa15913
Viruses0
Undetermined337803