Meadow and Pasture Inventory (SJV)

Plantae (99.7 %) Övriga (0.28 %) Utan georef. (0%) Georefererade (100%)
Meadow and Pasture Inventory 2002-2004 from the Swedish Board of Agriculture
Hemsida
http://www.jordb...
Antal poster
419514
- föremål
0
- fossiler
0
- observationer
419514
- levande föremål
0
Georefererade poster
419508
Publiceras av
GBIF-Sweden
Värd
Hämtas via
IPT GBIF-Sweden
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia0
Archaea0
Bacteria0
Chromista0
Fungi34
Plantae418325
Protozoa0
Viruses0
Obestämda1155