Wetland Inventory (NV)

Animalia (3.4 %) Plantae (95.1 %) Fungi (1.3 %) Övriga (0.17 %) Utan georef. (37%) Georefererade (63%)
Wetland Inventory from the Swedish Environmental Protection Agency
Hemsida
http://www.natur...
Antal poster
531075
- föremål
0
- fossiler
0
- observationer
531075
- levande föremål
0
Georefererade poster
336806
Publiceras av
GBIF-Sweden
Värd
Hämtas via
IPT GBIF-Sweden
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia18125
Archaea0
Bacteria6
Chromista2
Fungi6788
Plantae505282
Protozoa2
Viruses0
Obestämda870