Zoology (Museum of Evolution - Uppsala)

Animalia (100.0 %) Utan georef. (100%) Georefererade (0%)
Database of the zoology collection of the Museum of Evolution in Uppsala.
Hemsida
http://www.evolu...
Antal poster
199278
- föremål
199278
- fossiler
0
- observationer
0
- levande föremål
0
Georefererade poster
18
Publiceras av
GBIF-Sweden
Värd
Hämtas via
IPT GBIF-Sweden
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia199254
Archaea0
Bacteria0
Chromista6
Fungi0
Plantae0
Protozoa0
Viruses0
Obestämda18