Botany (UPS)

Animalia (0.5 %) Plantae (41.2 %) Fungi (14.9 %) obestämda (42.5 %) Övriga (0.83 %) Utan georef. (96%) Georefererade (4%)
Database of the botany collection of the Museum of Evolution in Uppsala.
Hemsida
http://www.evolu...
Antal poster
706679
- föremål
706679
- fossiler
0
- observationer
0
- levande föremål
0
Georefererade poster
25202
Publiceras av
GBIF-Sweden
Värd
Hämtas via
IPT GBIF-Sweden
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia3853
Archaea1
Bacteria117
Chromista2805
Fungi105031
Plantae291421
Protozoa2939
Viruses0
Obestämda300512