Nyheter

Symposium samt forskarkurs: Open Source Systems in the Public Sector/R in biodiversity analysis: rOpenSci for all

Publicerat av GBIF-Sweden --

Måndagen den 23januari 2017 anordnar Naturhistoriska riksmusets enhet för bioinformatik och genetik tillsamans med GBIF-Sweden, Svenska LifeWatch och EU BON ett symposium om mjukvara baserad på öppen källkod för datahantering och -analys inom offentlig sektor och i övrigt där så är intressant. En rad talare är inbjudna från offentlig förvaltning, myndigheter, universitet och högskolor samt från utvecklarsidan. Heldagen inleds med en allmän redovisning av system som är i bruk och under utveckling inom så vitt skilda områden som kulturarvsförvaltning, bibliotekssektorn, naturhistoriska museer samt natur- och miljövård varefter några av världens främsta utvecklare av analyspaket baserade på programspråket R - i synnerhet biodiversitetsanalys - också medverkar. För intresserade forskare, forskarstuderande, systemutvecklare och andra intresserade följer även de föjande dagarna en tvådagars kurs i biodiversitetsanalys med hjälp av mjukvara utvecklad inom rOpenSci. Läs mer om symposiet på http://blog.dina-web.net/os-2017/symposium.html och om kursen på http://blog.dina-web.net/os-2017/course.html.

Sista dag för registrering till bägge evenemangen är 16 januari. En mindre avgift (200 kr för symposiet respektive 300 kr för kursen) täcker kostnader för lunch och kaffe/te på Riksmuseet. Välkomna till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 23 samt 24-25 januari!

Projektassistent till GBIF-Sweden sökes

Publicerat av GBIF-Sweden --

Vi söker en projektassitent till GBIF-Sweden under 2017 - se länk och text nedan: http://www.nrm.se/ommuseet/ledigatjanster.10.html.

Projektassistent

Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter.

Naturhistoriska riksmuseet är en av de största institutionerna i sitt slag i Europa. Museet kombinerar en anrik tradition och unika samlingar med världsledande forskning inom geologi, paleontologi, botanik och zoologi. Museet har också omfattande verksamhet inom miljöövervakning. Enheten för bioinformatik och genetik bedriver forskning och utvecklingsarbete inom populationsgenomik, fylogenetik och biodiversitetsinformatik. Enheten hyser också ett modernt DNA-laboratorium och Centrum för genetisk identifiering.

Enheten för bioinformatik och genetik är också värd för den svenska noden inom den internationella infrastrukturen GBIF (Global Biodiversity Information Facility; http://gbif.org). GBIF samlar data om biologisk mångfald från världens naturhistoriska samlingar och observationsdatabaser och gör den tillgänglig för forskare, beslutsfattare och allmänhet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att stödja nodledaren i det dagliga arbetet med att skapa och upprätthålla effektiva dataflöden mellan databasägare, aggregator och presentatör. Arbetet innebär många kontakter kring data, metadata och teknik med samlingspersonal, databasägare, utvecklare och användare (forskare, myndighetsutövare och allmänheten). I ditt arbete ingår kommunikation av innehåll och metoder i de system som används, och du medverkar även i pedagogiska uppdrag med inriktning mot biodiversitetsinformatik. Resor kan förekomma; främst inrikes men även utrikes.

Kvalifikationer

Du ska ha grundläggande eftergymnasial utbildning inom biologi och/eller data/systemvetenskap och dokumenterad erfarenhet av arbete med databaser, datastandarder eller tillämpningar av (biodiversitets)data inom forskning och administration. Högre utbildning inom biologi och/eller data/systemvetenskap (MSc eller
högre), samt viss programmeringsvana eller tidigare arbete inom forsknings- eller forskningsinfrastrukturprojekt är en fördel. Vi betraktar det som värdefullt med erfarenhet från samlingsarbete eller forskning inom något relevant område, såsom biologi (evolution, systematik, taxonomi, ekologi), data/systemvetenskap, eller biodiversitetsinformatik (analys, modellering eller simulering av biodiversitetsdata). Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskaplig eller teknisk information är också meriterande.

Du måste ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska och du måste ha lätt för att knyta kontakter och samarbeta med samlingspersonal, databasägare, utvecklare och forskare inom och utom landet.

Erfarenhet krävs

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommmelse.
Tidsbegränsat till: 2017-12-31
Antal platser: 1

Övrigt

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vi eftersträvar att vara en jämställd arbetsplats med etnisk och kulturell mångfald.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Läs mer: http://www.nrm.se

Frågor kring tjänsten

Fredrik Ronquist
Enhetschef
Telefon: 08-519 540 94
E-post: fredrik.ronquist@nrm.se
Anders Telenius
Verksamhetsledare
Telefon: 08-519 542 84
E-post: anders.telenius@nrm.se
Emily Dock Åkerman, SACO-S
Telefon: 08-519 540 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2016-11-28

Arbetsgivarens referensnummer 2.3.1-691-2016


Sök jobbet här 

2016 GBIF Ebbe Nielsen Challenge now open, seeking innovations for data gaps and biases

Publicerat av GBIF-Sweden --

The 2016 GBIF Ebbe Nielsen Challenge, which will focus on on understanding, examining and addressing gaps and biases in open-access biodiversity data from the GBIF network, is officially open for submissions.

Individuals and teams now have two months to develop innovative submissions and vie for more than €30,000 in prizes from this incentive competition. Closing date for submissions is 29 September 2016. GBIF will announce first- and second-prize winners—who will receive €20,000 and €5,000, respectively—at its annual Governing Board meeting in Brasília on 26 October 2016.

Targeting geographic, taxonomic, temporal, environmental and other gaps and biases in the available data is one of five priorities outlined in the GBIF 2017-2021 strategic plan, so any entry has the potential to help improve data 'fitness for use' in scientific research and policy. The emphasis on gaps and biases also builds on a growing body of scientific research that explores the topic.

Read the announcement on GBIF.org

 Read the announcement on GBIF.org

Visit the 2016 Ebbe Nielsen Challenge site

About the GBIF Ebbe Nielsen Challenge

Originally created as an annual prize recognizing achievements in biodiversity informatics, this annual innovation prize honours the legacy of Ebbe Nielsen, a principal founder of GBIF who died unexpectedly while en route to the inaugural governing board session in 2001.

Publicerings- och användningsstatistik GBIF-Sweden

Publicerat av GBIF-Sweden --

http://gbif.org presenteras sedan en tid statistik över datapublicering och -användning av data förmedlade av GBIF (se http://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/SE/GBIF_CountryReport_SE.pdf för uppgifter om svenska dataset). Sök under "Data", "Explore by country" och respektive land du är intresserad av, samt ladda sedan ned "Country Report" så redovisas nationella, men även som jämförelse globala siffror över GBIF-data.