Nyheter

Andra... Hur molekylära data kan användas inom svampsystematiken

Publicerat av GBIF-Sweden --

I en färsk artikel i tidskriften Current Research in
Environmental & Applied Mycology* har en lång rad författare samsats i en beskrivning riktad till blivande (eller ännu oinvigda) forskare inom svampsystematik, av hur sekvensdata kan och bör användas för uppnående av djupare insikter i metoder och resultat beträffande taxonomi och systematik. Inledningsvis i processen spelar data hämtade ur gbif.org stor roll, och än större vore den om tillgången till ännu icke digitaliserad information fanns tillgänglig. Hela texten kan läsas på http://www.creamjournal.org/vol-3-issue1.php#article1.

*Hyde et al. 2013. Incorporating molecular data in fungal systematics: a guide for aspiring researchers. Current Research in Environmental & Applied Mycology Doi 10.5943/cream/3/1/1.

Länk
http://www.creamjournal.org/vol-3-issue1.php#article1

Första... Om svenska snokars försvinnande

Publicerat av GBIF-Sweden --

GBIF-data använda i nationellt bevarandeperspektiv: “Snokens barnkammare försvinner”. I en nyligen utkommen populärvetenskaplig artikel redovisar författarna hur man med hjälp av data hämtade från gbif.se kan visa att antalet snokar långsiktigt tycks minska i Sverige. Förklaringen tros ligga i den minskade tillgång på lämpliga människoskapade äggläggningsplatser som är resultatet av landsbygdens avfolkning och jordbrukets mekanisering.

Se Elmberg, J., Hagman, M., Löwenborg, K. och Kärvemo, S. 2013. Snokens barnkammare försvinner. Fauna och Flora 108 (1):10-16.

Tidigare Brasilien…

Publicerat av GBIF-Sweden --

…nu också Israel som nytillkomna medlemsländer inom GBIF. Sedan Brasilien hösten 2012 undertecknade ett Memorandum of Understanding för att kunna etablera en nationell nod inom GBIF-nätverket (se http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/brazil-joins-global-initiative-for-biodiversity-data-access/) har nu även Israel tillkommit som Associate Participant” med möjlighet att bli fullvärdig deltagare i det internationella samarbetet (http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/israel-joins-gbif/). Israel hyser f. ö. redan en webbplats för information om landets flora och fauna – http://www.biogis.huji.ac.il/?AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Länkar
http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/brazil-joins-global-initiative-for-biodiversity-data-access/
(http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/israel-joins-gbif/
http://www.biogis.huji.ac.il/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

ENSE uppdaterad enligt aktuell ISO-lista över världens nationer

Publicerat av GBIF-Sweden --

Den Svenska nationella standarden för naturhistoriska samlingsdatabaser (ENSE; länkar under http://www.gbif.se/blog/article/ense-nationell-standard-foer-naturhistoriska-samlingsdatabaser) har uppdaterats i enlighet med den nu aktuella ISO-listan (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm). Vid GBIF-sekretariatet i Köpenhamn planerar man att inom kort vidta motsvarande åtgärder.

Länkar
http://www.gbif.se/blog/article/ense-nationell-standard-foer-naturhistoriska-samlingsdatabaser
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm