Nyheter

Symposium samt forskarkurs: Open Source Systems in the Public Sector/R in biodiversity analysis: rOpenSci for all

Publicerat av GBIF-Sweden --

Måndagen den 23januari 2017 anordnar Naturhistoriska riksmusets enhet för bioinformatik och genetik tillsamans med GBIF-Sweden, Svenska LifeWatch och EU BON ett symposium om mjukvara baserad på öppen källkod för datahantering och -analys inom offentlig sektor och i övrigt där så är intressant. En rad talare är inbjudna från offentlig förvaltning, myndigheter, universitet och högskolor samt från utvecklarsidan. Heldagen inleds med en allmän redovisning av system som är i bruk och under utveckling inom så vitt skilda områden som kulturarvsförvaltning, bibliotekssektorn, naturhistoriska museer samt natur- och miljövård varefter några av världens främsta utvecklare av analyspaket baserade på programspråket R - i synnerhet biodiversitetsanalys - också medverkar. För intresserade forskare, forskarstuderande, systemutvecklare och andra intresserade följer även de föjande dagarna en tvådagars kurs i biodiversitetsanalys med hjälp av mjukvara utvecklad inom rOpenSci. Läs mer om symposiet på http://blog.dina-web.net/os-2017/symposium.html och om kursen på http://blog.dina-web.net/os-2017/course.html.

Sista dag för registrering till bägge evenemangen är 16 januari. En mindre avgift (200 kr för symposiet respektive 300 kr för kursen) täcker kostnader för lunch och kaffe/te på Riksmuseet. Välkomna till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 23 samt 24-25 januari!

Projektassistent till GBIF-Sweden sökes

Publicerat av GBIF-Sweden --

Vi söker en projektassitent till GBIF-Sweden under 2017 - se länk och text nedan: http://www.nrm.se/ommuseet/ledigatjanster.10.html.

Projektassistent

Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter.

Naturhistoriska riksmuseet är en av de största institutionerna i sitt slag i Europa. Museet kombinerar en anrik tradition och unika samlingar med världsledande forskning inom geologi, paleontologi, botanik och zoologi. Museet har också omfattande verksamhet inom miljöövervakning. Enheten för bioinformatik och genetik bedriver forskning och utvecklingsarbete inom populationsgenomik, fylogenetik och biodiversitetsinformatik. Enheten hyser också ett modernt DNA-laboratorium och Centrum för genetisk identifiering.

Enheten för bioinformatik och genetik är också värd för den svenska noden inom den internationella infrastrukturen GBIF (Global Biodiversity Information Facility; http://gbif.org). GBIF samlar data om biologisk mångfald från världens naturhistoriska samlingar och observationsdatabaser och gör den tillgänglig för forskare, beslutsfattare och allmänhet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att stödja nodledaren i det dagliga arbetet med att skapa och upprätthålla effektiva dataflöden mellan databasägare, aggregator och presentatör. Arbetet innebär många kontakter kring data, metadata och teknik med samlingspersonal, databasägare, utvecklare och användare (forskare, myndighetsutövare och allmänheten). I ditt arbete ingår kommunikation av innehåll och metoder i de system som används, och du medverkar även i pedagogiska uppdrag med inriktning mot biodiversitetsinformatik. Resor kan förekomma; främst inrikes men även utrikes.

Kvalifikationer

Du ska ha grundläggande eftergymnasial utbildning inom biologi och/eller data/systemvetenskap och dokumenterad erfarenhet av arbete med databaser, datastandarder eller tillämpningar av (biodiversitets)data inom forskning och administration. Högre utbildning inom biologi och/eller data/systemvetenskap (MSc eller
högre), samt viss programmeringsvana eller tidigare arbete inom forsknings- eller forskningsinfrastrukturprojekt är en fördel. Vi betraktar det som värdefullt med erfarenhet från samlingsarbete eller forskning inom något relevant område, såsom biologi (evolution, systematik, taxonomi, ekologi), data/systemvetenskap, eller biodiversitetsinformatik (analys, modellering eller simulering av biodiversitetsdata). Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskaplig eller teknisk information är också meriterande.

Du måste ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska och du måste ha lätt för att knyta kontakter och samarbeta med samlingspersonal, databasägare, utvecklare och forskare inom och utom landet.

Erfarenhet krävs

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommmelse.
Tidsbegränsat till: 2017-12-31
Antal platser: 1

Övrigt

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vi eftersträvar att vara en jämställd arbetsplats med etnisk och kulturell mångfald.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Läs mer: http://www.nrm.se

Frågor kring tjänsten

Fredrik Ronquist
Enhetschef
Telefon: 08-519 540 94
E-post: fredrik.ronquist@nrm.se
Anders Telenius
Verksamhetsledare
Telefon: 08-519 542 84
E-post: anders.telenius@nrm.se
Emily Dock Åkerman, SACO-S
Telefon: 08-519 540 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2016-11-28

Arbetsgivarens referensnummer 2.3.1-691-2016


Sök jobbet här 

Svenska systematikföreningen

Publicerat av Anja Rautenberg --

A PhD position is available in plant systematics, focussing on the evolution of grasses (Poaceae) in the context of cold tolerance evolution, distribution patterns and biogeographical history. Closing date 21 Nov 2016.

For more information please see the full ad under Stockholm University vacancies: http://www.su.se/english/about/vacancies/vacancies-new-list?rmpage=job&rmjob=2102&rmlang=UK
/Aelys Humphreys

Göteborgs botaniska trädgård söker ny intendent

Publicerat av Anja Rautenberg --

A PhD position is available in plant systematics, focussing on the evolution of grasses (Poaceae) in the context of cold tolerance evolution, distribution patterns and biogeographical history. Closing date 21 Nov 2016.

For more information please see the full ad under Stockholm University vacancies: http://www.su.se/english/about/vacancies/vacancies-new-list?rmpage=job&rmjob=2102&rmlang=UK
/Aelys Humphreys