Nyheter

Registration for Systematikdagarna 2016

Publicerat av Johan Nylander --

Workshop on Inselect – A demonstration of a software which automates the cropping of individual images of specimens from whole-drawer scans preceded by a half-day mini symposium focusing on mass-digitization and computer vision.

24-25 October, 2016.
NRM, Stockholm, Sweden.
The workshop is hosted by the Department of Genetics and Bioinformatics at Naturhistoriska riksmuseet (Swedish Museum of Natural History, NRM) and SYNTHESYS. It will bring together leading international and local researchers, working on different aspects of digitization of natural history collections, image analyses and computer vision. First day will feature presentations by invited speakers followed by the one and a half day Workshop on Inselect, a computer tool that automates the cropping of individual images of specimens from whole-drawer scans and similar images that are generated by digitization of museum collections.
During the first half of the workshop we will learn some of the key Inselect features on provided sample images. For the second half, participants are encouraged to bring along some representative images together with any related information such as details of metadata that needs to be captured. Images should be in the format and at the full resolution at which they were taken. Some example images are TIFF files generated by a SatScan scanner at NHM, either images of drawers with pinned insects or of microscope slides arranged in a grid of between 400 and 800 MB. https://naturalhistorymuseum.github.io/inselect/pages/gallery.html
Everybody is welcome! The symposium will be free of charge, but registration is required. Coffee/tea will be served during breaks for the first 50 registered participants.
Please feel free to distribute this invitation to people/mailing-lists that you think might find this workshop interesting.

Miroslav Valan, NRM

SYNTHESYS

Publicerat av Per Alström --

SYNTHESYS is back – funding available for short research visits
Final Call for Applications
Call 4 Deadline: 13th October, 2016 (17:00 UK time).

See www.synthesys.info for more information or contact synthesys@nhm.ac.uk

Universitet i Oslo, Naturhistorisk museum: Seksjonssjef i Botanisk hage

Publicerat av Hugo de Boer --

Stillingen som Hagesjef (seksjonsleder stillingskode 1211) i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er ledig.

Botanisk hage ligger vakkert til på Tøyen og er en del av Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo. Samlingene i Botanisk hage omfatter over 5 500 plantearter fra ulike deler av verden, og brukes i undervisning, formidling og forskning.  Plantene dyrkes i veksthus og i ulike avdelinger på friland.  Botanisk hage formidler kunnskap om mangfoldet i planteriket og betydningen av at dette mangfoldet bevares.  Planter som er truet eller sårbare i norsk natur tas vare på i Botanisk hage.

Hagesjefen vil lede Seksjon for botanisk hage og ha ansvar for strategisk planlegging, videreutvikling og drift av Botanisk hage. Det er ønskelig med omfattende ledererfaring fra tilsvarende virksomhet.

Seksjonslederen i Botanisk hage inngår i museumsdirektørens ledergruppe og har museumsdirektøren som sin nærmeste overordnede. Det tilligger ikke egen forskning til stillingen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

 • Faglig og administrativ ledelse av Botanisk hage
 • Lede, motivere og inspirere seksjonens medarbeidere
 • Målstyring, økonomioppfølging og personalledelse
 • Overordnet ansvar for hagens vitenskapelige samlinger
 • Tverrfaglige samarbeid med øvrige seksjoner ved NHM
 • Videreutvikle forsknings-, forvaltnings og formidlingsaktiviteten
 • Samarbeide med venneforeningen “Botanisk hages Venner”
 • Samarbeide med botaniske hager nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på PhD-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • God kompetanse i systematisk botanikk og plantekunnskap
 • Kunnskap om nordisk flora
 • Relevant erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Omfattende ledererfaring, gjerne fra tilsvarende grupper med både vitenskapelige og tekniske stillinger
 • Solid erfaring fra økonomi- og budsjettarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på et nordisk språk og engelsk

Personlige egenskaper:

I vurderingen vil søkerens personlige egnethet bli vektlagt. Stillingsinnehaver må være en utpreget lagspiller og samtidig kunne arbeide selvstendig, være initiativrik og systematisk, og ha gode samarbeidsevner. Hagesjefen må kunne motivere og inspirere sine medarbeidere.  Den som tilsettes må kunne representere Botanisk hage og NHM på en god måte. Evne til å prioritere i en hektisk hverdag og samtidig jobbe mot overordnede og langsiktige mål.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø på et museum i omfattende utvikling
 • Lønn etter lønnstrinn 70 – 78 (kr. 617 800 -743 100 per år avhengig av kompetanse)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger 

Følgende dokumenter skal lastes opp i den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV med navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, relasjon, e-post adresse og telefonnummer)

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetslova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Søknad: https://uio.easycruit.com/vacancy/1705103/71922?iso=no
 • Søknadsfrist: 23. oktober 2016
 • Referansenummer:
 • 2016/11522