Nyheter

ForBIO/STIRS Course: DNA barcoding from theory to applications

Publicerat av Rikard Sundin --

What? A course in DNA barcoding technique for species/OTU:s identification.

When? August 22-26, 2016

Were? Zoology building, Medicinaregatan 18, Gothenburg

Who arranges: STIRS and ForBIO in cooperation.

Learning targets:

• Understanding of the barcoding concept (including metabarcoding)

• Knowledge of e-DNA methods

• Knowledge of applications for barcoding

• Basic understanding of advanced techniques in lab and analysis

Read more here.

Jobb som svampintendent på Evolutionsmuseet

Publicerat av Stefan Ekman --

100% visstidsanställning som intendent med ansvar för svampsamlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Tillträde: snarast, efter överenskommelse. Tidsbegränsning: i första hand t o m 2016-12-31 men kan med all sannolikhet förlängas till totalt 9 månaders tjänstgöring.

Sista ansökningsdag: 8 april 2016

Fullständig utlysning:

http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=95842

 

Utlysning i sammanfattning nedan:

Arbetsuppgifter: Anställningen innebär ett övergripande ansvar för, i första hand, Evolutionsmuseets samling av svampar (exklusive lavar) och i andra hand moss- och algsamlingarna. Primära arbetsuppgifter är generell samlingsvård och -organisering, service till forskarsamhället (inklusive lånehantering), digitalisering, artbestämning samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Forskning inom svamparnas taxonomi kan ingå i arbetsuppgifterna under förutsättning att särskilt avtal sluts om omfattning och inriktning. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt svamparnas systematik och fylogeni. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. I samband med detta kan arbete under helger och kvällar förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med doktorsexamen i systematisk eller ekologisk botanik och med dokumenterat djupa kunskaper om svamparnas taxonomi och nomenklatur. Avancerad artkunskap om svampar och betydande erfarenhet av bestämningsarbete med svampar är också krav. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntlig och skriftlig) förutsätts. Initiativförmåga, god organisations- och samarbetsförmåga och personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av utåtriktad verksamhet.

 

University of Gothenburg and ForBio workshop: Target capture for NGS sequencing

Publicerat av Hugo de Boer --

The Research School in Biosystematics – ForBio invites you to the University of Gothenburg and ForBio workshop: Target capture for NGS sequencing

This workshop will cover the methodology currently in use for generating DNA sequence data from multiple loci and individuals. It will cover all steps from design of probes to phasing of alleles. Emphasis will be put on basic understanding of the whole procedure, which pitfalls there may be, and demonstration of the use of software for different assembly, mapping, and phasing steps.

The format of this course requires students to have the specific objective of using these methods in their research, and students with PhD projects that include target capture will be prioritized.

Course teachers are: Isabel Liberal, Tobias Hofmann, Mats Töpel, Patrik Cangren
Credits: A 2 ECTS course certificate will be given to students that pass the course, either by GU or ForBio depending on their registration.
Time and place: Mar 21, 2016 – Mar 24, 2016, Botanhuset, Göteborg
Application deadline: March 1, 2016.
Information and registration: http://www.forbio.uio.no/events/courses/2016/target_capture.html

Contact Bengt Oxelman (bengt.oxelman@bioenv.gu.se) or Hugo de Boer (hugo.deboer@nhm.uio.no) for more information.

All the best,

ForBio/Hugo

ForBio Annual Meeting 2016 in Trondheim

Publicerat av Hugo de Boer --

ForBio is organising its annual meeting in Trondheim and registration is now open. ForBio annual meetings aim to gather scientists and students working on or interested in biosystematics in order discuss about current projects and results, share experience on methods and strengthen networking within the scientific community. This year, the meeting will be held in Trondheim, Norway, from Monday April 25th to Wednesday 27th. Registration deadline March 1st.

Keynote speakers will be invited to this meeting and will give valuable talks on the state of the art within the field of taxonomy and systematics, with the objective to inspire members on how cutting edge methods can innovate our field. We encourage attendees to use this meeting as an opportunity to present and discuss their own research as it provides a platform for exchange and dialogue about biosystematics.

There is no registration fee and you are all welcome to participate. ForBio members (PhD students and Postdocs) presenting their research (oral or poster) will have free travel and shared accommodation booked through ForBio.

For more information and registration please visit the website:
http://www.forbio.uio.no/events/meeting/2016/meeting2016.html

Best, Hugo/ForBio