Nyheter

Jobb som lavintendent på Evolutionsmuseet

Publicerat av Stefan Ekman --

100% tillsvidareanställning som intendent med ansvar för lavsamlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, tillgänglig från 1 februari 2016

Sista ansökningsdag: 20 november 2015

Fullständig utlysning: http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=79429

Utlysning i sammanfattning nedan:

Arbetsuppgifter:
Anställningen innebär ett övergripande ansvar för Evolutionsmuseets samling av lavar. Primära arbetsuppgifter är generell samlingsvård och -organisering, service till forskarsamhället (inklusive lånehantering), digitalisering, artbestämning samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Forskning inom lavarnas taxonomi kan ingå i arbetsuppgifterna under förutsättning att särskilt avtal sluts om omfattning och inriktning. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt lavsvamparnas systematik och fylogeni. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. I samband med detta kan arbete under helger och kvällar förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav:
Vi söker kandidater med doktorsexamen i systematisk eller ekologisk botanik och med dokumenterat djupa kunskaper om lavarnas taxonomi och nomenklatur. Avancerad artkunskap om lavar och betydande erfarenhet av bestämningsarbete med lavar ska kunna styrkas. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntlig och skriftlig) förutsätts. Initiativförmåga, god organisations- och samarbetsförmåga och personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av kunskapsförmedling inom ämnesområdet.

 

Reminder: register soon to attend Systematikdagarna at early-bird fee

Publicerat av Anja Rautenberg --

Registration for Systematikdagarna 2015 (23-24 November in Lund) is still open. Early-bird fee and oral presentation submission deadline is 30 October. After that date, the conference fee increases with 200 SEK and you will only be able to submit poster presentations. Absolute registration deadline is 15 November.

The registration form has recently been modified, and you can now register for Systematikdagarna without first having to create a user account on systematikforeningen.se.

More information and link to registration form: http://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2015/

Reminder: Systematics/biodiversity symposium in Oslo November 5th

Publicerat av Per Ericson --

REMINDER TO REGISTER:

 http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=64174

 Systematics and Biodiversity Research in the Era of Genomics

Dr. Kirsti Strøm Bull, of The Norwegian Academy of Science and Letters: Welcome

Dr. Per Sundberg, Chief Editor The Zoologica Scripta: Zoologica Scripta: past, present, and the future

Dr. Casey Dunn, Brown University, USA: New tools provide new perspectives on animal evolution

Dr. Gonzalo Giribet, Harvard University, USA: Genomics and the animal tree of life

Dr. Thomas Gilbert, The University of Copenhagen, Denmark: Phylo-, Populo-, Meta- and Palaeo-: The Expanding Possibilities of Genomics

Dr. Barbara Gravendeel, Naturalis Biodiversity Centre, The Netherlands: Added Value of NGS Based Metabarcoding for Evolutionary Studies

Dr. Alexander Suh, Uppsala University, Sweden: Mobile Genetic Elements and the Complexity of Super-rapid Speciation in Birds

Dr. Scott Edwards, Harvard University, USA: Unifying Genome History and Function in Avian Phylogenetics

Dr. Matthew Webster, Uppsala University, Sweden: The evolutionary history of the honeybee revealed by genomics

Dr. Mark Blaxter, University of Edinburgh, United Kingdom: The Evolution of Parasitism in Phylum Nematoda: Genomes Reveal Patterns