Nyheter

Ny internationell GBIF-portal

Publicerat av GBIF-Sweden --

Se nadanstående pressmeddelande från GBIF-sekretariatet om lanseringen av en ny omgjord portal för sökning och presentation av data från GBIF:

New GBIF web portal to be launched

Save the date: Wednesday, 9 October

A meeting in Berlin next month witnesses the unveiling of a new tool making it much easier for researchers and policy makers to discover and use vast quantities of data about the diversity of life on Earth.

GBIF will use the 20th meeting of its Governing Board to launch a new version of its global web portal, providing greatly enhanced access to the world’s largest database of documented evidence for the distribution of species across the planet.

The meeting will also demonstrate how researchers in many countries have used the data mobilized through GBIF’s network of data publishers and Participants to tackle questions critical to reducing the loss of biodiversity and the services it provides to people.

The portal launch is open to the press and public, and will be streamed live via the Internet. It is accompanied by presentations of how GBIF’s partners in Colombia and Japan are providing free and open access to information about biodiversity in their own countries, using open-source tools and resources developed by the global network.

Later on the same day, the annual GBIF Science Symposium, also to be streamed live, will showcase key uses of the data made available through the network, including the identification of priority areas for plant conservation in South America; and an investigation of how tropical forests are responding to climate change.

All are welcome to attend the launch and Science Symposium – please register free at http://gb20.gbif.org/GB20/GB20reg/freeReg0.

The portal launch and the science symposium will be held at the Auditorium Friedrichstraße, Friedrichstraße 180, Berlin.

For those unable to attend the meeting in Berlin, the events will be available for live streaming and subsequent video https://new.livestream.com/gbif/

More about the 20th meeting of the GBIF Governing Board….

Details about the 2013 GBIF Science Symposium….

For more information, please contact:

Sampreethi Aipanjiguly
GBIF Secretariat
saipanjiguly@gbif.org

Kina ny Associate Participant i GBIF

Publicerat av GBIF-Sweden --

Kinesiska vetenskapsakademien har signerat ett Memorandum of Understanding som innebär att Kina från och med nu ska ingå i GBIF-gemenskapen som Associate Participant. Förväntningarna är stora på att att Kinas rådande engagemang inom en rad globala och Asiatiska biodiversitetsrelaterade aktiviteter genom att kanaliseras via GBIF skall bidra till ökade möjligheter för forskning, förvaltning och publik kontakt runt biologisk mångfald.

Se nedan GBIF:s pressmeddelande:

Dear GBIF colleague,

I have great pleasure to announce that, following a series of fruitful meetings and after discussion within the GBIF Executive Committee, the Chinese Academy of Science (CAS) has just signed the GBIF Memorandum of Understanding as an organisational Associate Participant.

CAS has shown great interest in GBIF and has been an enthusiastic adopter of GBIF recommendations and of the Global Biodiversity Informatics Outlook (GBIO). The Academy is active in many biodiversity informatics activities globally and in the Asian region, including the establishment of ABCDNet, Asia Biodiversity Conservation and Database Network. We look forward to working with CAS to integrate more data from east Asia into GBIF and to developing a closer relationship with China.

Dr Keping Ma will attend the upcoming Governing Board meeting in Berlin (http://gb20.gbif.org/GB20/), giving those in attendance the opportunity to welcome CAS into GBIF.

Länk
http://gb20.gbif.org/GB20/

Synthesys 3: möjlighet till forskningsstöd inom naturvetenskap

Publicerat av GBIF-Sweden --

Europas främsta institutioner med forskning inom systematik och relaterade områden erbjuder forskare från andra europeiska institutioner att använda deras samlingar, kompetens och utrustning.

Till vår glädje får SYNTHESYS fortsatt stöd från den Europeiska kommissionen. Nästa fas, SYNTHESYS3, kommer att pågå under fyra år från den 1 september 2013 och omfattar 18 institutioner i 12 olika länder.

Inom Taxonomic Access Facilities (TAF) finns ett gästforskarprogram som erbjuder tillgång till:
? Naturhistoriska samlingar som omfattar mer än hälften av världens samlade naturhistoriska föremål
? Topmodern utrustning för mikroskopi, genetik, geokemiska– och isotopanalyser
? Forskningsbibliotek i världsklass
? Internationellt framstående kompetens inom institutionernas verksamhetsområden

Om du är en forskare i ett EU medlems- eller associerat land kan du söka ett SYNTHESYS3-stipendium inom gästforskarprogrammet. Stipendiet täcker laboratoriekostnader och teknisk stöd samt uppehälle och resor i samband med kortare vistelser vid en eller flera av de deltagande institutionerna. Institutionerna samarbetar också i nätverksaktiviteter med målsättningen att förbättra samlingshantering och tillgänglighet till samlingarna, samt att säkerställa att det inom SYNTHESYS nerlagda arbetet har effekt även efter att projektet har avslutats. I ett gemensamt forskningsprojekt utvecklas dessutom metoder för att förbättra kvalitén och användbarheten av digitaliserade samlingar och data inom naturhistoriska institutioner.
Ansökningshandlingar finns på www.synthesys.info

Första utlysningen öppnar i september, med deadline 17 oktober 2013 (kl 17:00 UK tid). På www.synthesys.info finns ansökningshandlingar, detaljerad information om hur du söker samt en lista med samtliga deltagande institutioner i SYNTHESYS3 och deras utrustning. Framtida utlysningar kommer att ske varje höst t o m 2016.

GBIF:s "Young Researcher´s Award" till Masterstudent i bevarandebiologi vid Stockholms universitet

Publicerat av GBIF-Sweden --

Nathan Ranc som skrivit en Mastersuppsats i bevarandebiologi vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet och La Sapienza-universitetet i Rom har tilldelats GBIF:s “Young Researcher´s Award 2013”.

Arbetet har bestått i att jämföra och utvärdera statistiskt baserade utbredningsmodeller över Medelhavsregionens däggdjur med direkta artobservationer hämtade ur en stor delvis GBIF-baserad databas. Avsikten har varit att undersöka hur skevheter och brister i det observerade materialet (främst kunskapsluckor i till stor del okarterade områden i Nordafrika, men också i andra inneboende skevheter i materialet) kan påverka bevarandestrategier.

Nathan har handletts av Prof. Anders Angerbjörn (SU), Dr. Carlo Rondinini (Rom) och Prof. Luigi Boitani (Rom). Avhandlingen presenteras vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet torsdagen d. 13 juni 2013, kl. 13.30.