Evolution in Sweden 2016

Publicerat av GBIF-Sweden --

Dear evolutionary biology colleagues,

Det fjärde mötet Evolution in Sweden äger rum i Lund 13-14 Januari 2016. Registreringen har n öppnat och sker via http://www.evolutioninsweden.lu.se/registration. Av utrymmesskäl är antalet deltagare begränsat till 110 så tidig registrering rekommenderas (om intresset skulle visa sig vara mycket stort kan byte av lokal komma i fråga). Deltagandet är kostnadsfritt. Det går även bra att boka konferensmiddag samtidigt som registrering görs. Mer information återfinns på http://www.evolutioninsweden.lu.se/about. Plenarföredragshållare:http://www.evolutioninsweden.lu.se/plenary-speakers.

Facebook-sida: https://www.facebook.com/EvolutionInSweden2016?fref=ts.
 Välkommen till Lund i januari 2016

Prof. Erik Svensson, Lunds universitet

,