Andra... Hur molekylära data kan användas inom svampsystematiken

Publicerat av GBIF-Sweden --

I en färsk artikel i tidskriften Current Research in
Environmental & Applied Mycology* har en lång rad författare samsats i en beskrivning riktad till blivande (eller ännu oinvigda) forskare inom svampsystematik, av hur sekvensdata kan och bör användas för uppnående av djupare insikter i metoder och resultat beträffande taxonomi och systematik. Inledningsvis i processen spelar data hämtade ur gbif.org stor roll, och än större vore den om tillgången till ännu icke digitaliserad information fanns tillgänglig. Hela texten kan läsas på http://www.creamjournal.org/vol-3-issue1.php#article1.

*Hyde et al. 2013. Incorporating molecular data in fungal systematics: a guide for aspiring researchers. Current Research in Environmental & Applied Mycology Doi 10.5943/cream/3/1/1.

Länk
http://www.creamjournal.org/vol-3-issue1.php#article1

,