Tidigare Brasilien…

Publicerat av GBIF-Sweden --

…nu också Israel som nytillkomna medlemsländer inom GBIF. Sedan Brasilien hösten 2012 undertecknade ett Memorandum of Understanding för att kunna etablera en nationell nod inom GBIF-nätverket (se http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/brazil-joins-global-initiative-for-biodiversity-data-access/) har nu även Israel tillkommit som Associate Participant” med möjlighet att bli fullvärdig deltagare i det internationella samarbetet (http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/israel-joins-gbif/). Israel hyser f. ö. redan en webbplats för information om landets flora och fauna – http://www.biogis.huji.ac.il/?AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Länkar
http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/brazil-joins-global-initiative-for-biodiversity-data-access/
(http://www.gbif.org/communications/news-and-events/showsingle/article/israel-joins-gbif/
http://www.biogis.huji.ac.il/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

,