ENSE uppdaterad enligt aktuell ISO-lista över världens nationer

Publicerat av GBIF-Sweden --

Den Svenska nationella standarden för naturhistoriska samlingsdatabaser (ENSE; länkar under http://www.gbif.se/blog/article/ense-nationell-standard-foer-naturhistoriska-samlingsdatabaser) har uppdaterats i enlighet med den nu aktuella ISO-listan (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm). Vid GBIF-sekretariatet i Köpenhamn planerar man att inom kort vidta motsvarande åtgärder.

Länkar
http://www.gbif.se/blog/article/ense-nationell-standard-foer-naturhistoriska-samlingsdatabaser
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm

,