Fungi (S)

Fungi (97.8 %) Chromista (0.6 %) obestämda (1.5 %) Övriga (0.08 %) Utan georef. (56%) Georefererade (44%)
This database contains information on the fungi specimens registered so far in the herbarium of the Swedish Museum of Natural History.
Hemsida
http://www.nrm.s...
Antal poster
327284
- föremål
327284
- fossiler
0
- observationer
0
- levande föremål
0
Georefererade poster
145256
Publiceras av
GBIF-Sweden
Värd
Hämtas via
IPT GBIF-Sweden
Läs mer på
http://www.gbif.org...
RikeAntal poster
Animalia1
Archaea0
Bacteria0
Chromista1918
Fungi320222
Plantae24
Protozoa250
Viruses0
Obestämda4869