Sökstatistik

Under denna flik visas sammanfattande statistik över besök på www.gbif.se, visningar av föremål och observationer samt nedladdningar av svensk biodiversitetsdata 2009-2014 tillhandahållet av GBIF-Sweden. Underlaget kan fördelas på föremål och observationer, per år och månad, efter vissa taxonomiska enheter samt geografiskt. Sedan oktober 2014 har vi rekomenderat användningen av sökfunktionen på gbif.org.

Antalet visningar som svar på genomförda artsökningar på www.gbif.se sammanlagt 2009 - oktober 2014

Föremålsvisningar, inkl. levande Observationsvisningar 100 80 60 40 20 0 2009 Föremål: 8251 (23) %) Observationer: 28089 (77 %) 2009 2010 Föremål: 5805 (36) %) Observationer: 10454 (64 %) 2010 2011 Föremål: 110302 (27) %) Observationer: 303896 (73 %) 2011 2012 Föremål: 5017 (1) %) Observationer: 678119 (99 %) 2012 2013 Föremål: 226404 (13) %) Observationer: 1580385 (87 %) 2013 2014 Föremål: 1130019 (11) %) Observationer: 8855515 (89 %) 2014 2009 - 2014 Föremål: 1485798 (11 %) Observationer: 11456458 (89 %) Totalt
Visningar uppdelade per år och underlag
UnderlagVisningarAndel
2009Observationer2808977.29 %
Föremål819922.56 %
Levande föremål520.143 %
Totalt36340
2010Observationer1045464.3 %
Föremål579535.64 %
Levande föremål100.062 %
Totalt16259
2011Observationer30389673.37 %
Föremål11029526.63 %
Levande föremål70.002 %
Totalt414198
2012Observationer67811999.27 %
Föremål50100.73 %
Levande föremål70.001 %
Totalt683136
2013Observationer158038587.47 %
Föremål22579512.5 %
Levande föremål6090.034 %
Totalt1806789
2014Observationer885551588.68 %
Föremål112609411.28 %
Levande föremål39250.039 %
Totalt9985534
2009 - 2014Observationer1145645888 %
Föremål148118811 %
Levande föremål46100 %
Totalt12942256