Nyheter

Svenska systematikföreningen

Publicerat av Rikard Sundin --

Spännande jobb inom biologisk mångfald ledigt!

Ur annonsen:

Vår nåværende direktør skal skifte jobb. Vi søker derfor etter ny direktør som kan lede og utvikle virksomheten videre. Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre.

Direktørens hovedoppgave er å ha det løpende ansvaret for at Artsdatabanken er en uavhengig, troverdig, godt synlig og leveringsdyktig institusjon, som har faglig tyngde og autoritet i bredest mulige kretser. Herunder skal direktøren arbeide med relasjons- og nettverksbygging i forhold til relevante kunnskapsprodusenter og brukere. Direktøren har videre ansvar for at Artsdatabankens leveranser har høy kvalitet og relevans.

Vi søker etter en person som har:

 • Lederfaring og gode lederegenskaper
 • Solid faglig kompetanse innen biologi eller annen relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • God samfunns- og rolleforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Et godt og relevant nettverk
 • Tydelig og strukturert arbeidsform
 • Gode evner til å ta initiativ, skape samarbeid og fatte beslutninger

Det vil bli lagt særlig stor vekt på at søkeren har gode lederegenskaper, herunder god evne til å samarbeide med andre. Videre er det viktig at direktøren har evne til å profilere Artsdatabanken utad, samtidig som han/hun har innsikt i de drivende samfunnskrefter som berører Artsdatabankens virksomhet. Det legges vekt på sterk, bred og relevant naturfaglig kompetanse. Erfaring og kjennskap knyttet til forvaltning, forskning og organisasjoner er en fordel. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Ansök senast 13 augusti. Läs mer här.

 

Postdoctoral position: Building the tree of life from molecular sequences

Publicerat av Rikard Sundin --

Spännande jobb inom biologisk mångfald ledigt!

Ur annonsen:

Vår nåværende direktør skal skifte jobb. Vi søker derfor etter ny direktør som kan lede og utvikle virksomheten videre. Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre.

Direktørens hovedoppgave er å ha det løpende ansvaret for at Artsdatabanken er en uavhengig, troverdig, godt synlig og leveringsdyktig institusjon, som har faglig tyngde og autoritet i bredest mulige kretser. Herunder skal direktøren arbeide med relasjons- og nettverksbygging i forhold til relevante kunnskapsprodusenter og brukere. Direktøren har videre ansvar for at Artsdatabankens leveranser har høy kvalitet og relevans.

Vi søker etter en person som har:

 • Lederfaring og gode lederegenskaper
 • Solid faglig kompetanse innen biologi eller annen relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • God samfunns- og rolleforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Et godt og relevant nettverk
 • Tydelig og strukturert arbeidsform
 • Gode evner til å ta initiativ, skape samarbeid og fatte beslutninger

Det vil bli lagt særlig stor vekt på at søkeren har gode lederegenskaper, herunder god evne til å samarbeide med andre. Videre er det viktig at direktøren har evne til å profilere Artsdatabanken utad, samtidig som han/hun har innsikt i de drivende samfunnskrefter som berører Artsdatabankens virksomhet. Det legges vekt på sterk, bred og relevant naturfaglig kompetanse. Erfaring og kjennskap knyttet til forvaltning, forskning og organisasjoner er en fordel. Vi legger avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Ansök senast 13 augusti. Läs mer här.

 

Svenska systematikföreningen

Publicerat av Rikard Sundin --

Se annons på Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag: 23 augusti.

Ur annonsen: Vi söker nu dig, som tillsammans med den mycket engagerade och kunniga personalgruppen på ca 30 personer, vill ta nästa steg i utvecklingen av museets verksamhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Som ansvarig för Göteborgs Naturhistoriska museum leder och utvecklar du museets samlade verksamhet i dialog med omvärlden och främjar människors engagemang i samhällsfrågor med naturanknytning.Du ansvarar också för museets ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Som chef för Göteborgs naturhistoriska museum ingår du i Västarvets publika område där vi tillsammans driver verksamhetsutvecklingen vid våra museer och besöksmål. Du ingår också i Västarvets chefsgrupp där förvaltningsgemensamma frågor av såväl strategiska som operativ art diskuteras.

Vill du bli chef för norska Artsdatabanken?

Publicerat av Rikard Sundin --

Se annons på Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag: 23 augusti.

Ur annonsen: Vi söker nu dig, som tillsammans med den mycket engagerade och kunniga personalgruppen på ca 30 personer, vill ta nästa steg i utvecklingen av museets verksamhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Som ansvarig för Göteborgs Naturhistoriska museum leder och utvecklar du museets samlade verksamhet i dialog med omvärlden och främjar människors engagemang i samhällsfrågor med naturanknytning.Du ansvarar också för museets ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Som chef för Göteborgs naturhistoriska museum ingår du i Västarvets publika område där vi tillsammans driver verksamhetsutvecklingen vid våra museer och besöksmål. Du ingår också i Västarvets chefsgrupp där förvaltningsgemensamma frågor av såväl strategiska som operativ art diskuteras.