Nyheter

ForBIO/STIRS Course: DNA barcoding from theory to applications

Publicerat av Rikard Sundin --

What? A course in DNA barcoding technique for species/OTU:s identification.

When? August 22-26, 2016

Were? Zoology building, Medicinaregatan 18, Gothenburg

Who arranges: STIRS and ForBIO in cooperation.

Learning targets:

• Understanding of the barcoding concept (including metabarcoding)

• Knowledge of e-DNA methods

• Knowledge of applications for barcoding

• Basic understanding of advanced techniques in lab and analysis

Read more here.

Satellite remote sensing and global biodiversity monitoring, London 29 april

Publicerat av GBIF-Sweden --

Rykande färska nyheter om monitering av biologisk mångfald med hjälp av satellitdata presenteras vid en konferens i London (29th April) - se https://www.zsl.org/science/whats-on/space-the-final-frontier-for-biodiversity-monitoring ? Ledande experter inom området  samlas för att exemplifiera och diskutera hur ny teknik kan utnyttjas  för att samla in data kring, och övervaka biologisk mångfald i världen.

Bland de medverkande finns:

Mat Disney, UCL

Doreen Boyd, Nottingham University

Gary Geller, Group on Earth Observations

Lucas Joppa, Microsoft Research

Emily Nicholson, Deakin University

Nathalie Pettorelli, Institute of Zoology, ZSL

Duccio Rocchini, Duccio Rocchini, Fondazione Edmund Mach

Shovonlol Roy, Reading University

Emma Tebbs, Kings College London

Martin Wegmann, Würzburg University

Jobb som svampintendent på Evolutionsmuseet

Publicerat av Stefan Ekman --

100% visstidsanställning som intendent med ansvar för svampsamlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Tillträde: snarast, efter överenskommelse. Tidsbegränsning: i första hand t o m 2016-12-31 men kan med all sannolikhet förlängas till totalt 9 månaders tjänstgöring.

Sista ansökningsdag: 8 april 2016

Fullständig utlysning:

http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=95842

 

Utlysning i sammanfattning nedan:

Arbetsuppgifter: Anställningen innebär ett övergripande ansvar för, i första hand, Evolutionsmuseets samling av svampar (exklusive lavar) och i andra hand moss- och algsamlingarna. Primära arbetsuppgifter är generell samlingsvård och -organisering, service till forskarsamhället (inklusive lånehantering), digitalisering, artbestämning samt att aktivt verka för samlingarnas tillväxt genom egen insamling och kontakt med potentiella donatorer. Forskning inom svamparnas taxonomi kan ingå i arbetsuppgifterna under förutsättning att särskilt avtal sluts om omfattning och inriktning. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom systematisk botanik, särskilt svamparnas systematik och fylogeni. Dessutom ingår utåtriktad verksamhet, inkluderande förmedling av forsknings- och samlingsinformation till forskare, lärare, studenter och allmänhet. I samband med detta kan arbete under helger och kvällar förekomma i samband med museets utställningsverksamhet och utåtriktade arrangemang.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med doktorsexamen i systematisk eller ekologisk botanik och med dokumenterat djupa kunskaper om svamparnas taxonomi och nomenklatur. Avancerad artkunskap om svampar och betydande erfarenhet av bestämningsarbete med svampar är också krav. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk och engelska (muntlig och skriftlig) förutsätts. Initiativförmåga, god organisations- och samarbetsförmåga och personlig lämplighet kommer att beaktas vid tillsättningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum, särskilt hantering av botaniska samlingar, är en fördel, likaså erfarenhet av utåtriktad verksamhet.

 

University of Gothenburg and ForBio workshop: Target capture for NGS sequencing

Publicerat av Hugo de Boer --

The Research School in Biosystematics – ForBio invites you to the University of Gothenburg and ForBio workshop: Target capture for NGS sequencing

This workshop will cover the methodology currently in use for generating DNA sequence data from multiple loci and individuals. It will cover all steps from design of probes to phasing of alleles. Emphasis will be put on basic understanding of the whole procedure, which pitfalls there may be, and demonstration of the use of software for different assembly, mapping, and phasing steps.

The format of this course requires students to have the specific objective of using these methods in their research, and students with PhD projects that include target capture will be prioritized.

Course teachers are: Isabel Liberal, Tobias Hofmann, Mats Töpel, Patrik Cangren
Credits: A 2 ECTS course certificate will be given to students that pass the course, either by GU or ForBio depending on their registration.
Time and place: Mar 21, 2016 – Mar 24, 2016, Botanhuset, Göteborg
Application deadline: March 1, 2016.
Information and registration: http://www.forbio.uio.no/events/courses/2016/target_capture.html

Contact Bengt Oxelman (bengt.oxelman@bioenv.gu.se) or Hugo de Boer (hugo.deboer@nhm.uio.no) for more information.

All the best,

ForBio/Hugo