Nyheter

Evolution in Sweden 2016

Publicerat av GBIF-Sweden --

Dear evolutionary biology colleagues,

Det fjärde mötet Evolution in Sweden äger rum i Lund 13-14 Januari 2016. Registreringen har n öppnat och sker via http://www.evolutioninsweden.lu.se/registration. Av utrymmesskäl är antalet deltagare begränsat till 110 så tidig registrering rekommenderas (om intresset skulle visa sig vara mycket stort kan byte av lokal komma i fråga). Deltagandet är kostnadsfritt. Det går även bra att boka konferensmiddag samtidigt som registrering görs. Mer information återfinns på http://www.evolutioninsweden.lu.se/about. Plenarföredragshållare:http://www.evolutioninsweden.lu.se/plenary-speakers.

Facebook-sida: https://www.facebook.com/EvolutionInSweden2016?fref=ts.
 Välkommen till Lund i januari 2016

Prof. Erik Svensson, Lunds universitet

TDWG 2015 publicerat

Publicerat av GBIF-Sweden --

Den internationella organisationen för standardisering av biodiversitetsinformatikkomponenter Biodiversity Information Standrads (TDWG) organiserar i år konferens med mötesförhandlingar i Nairobi, Kenya 28 september-1 oktober. Abstract till presentationer och samtliga föredrag som streamats är också samlade p http://www.tdwg.org/2015-conference/.

GBIF-möte i Madagaskar

Publicerat av GBIF-Sweden --

Det årliga mötet 2015 där röstande och associerade medlemmar i den globala GBIF-organisation samlas för överläggningar och beslut om GBIF:s framtid 2017-2021 ("Governing Board 22") hålls i år i Antananarivo, Madagaskar 7-9 oktober. I samband med detta möte arrabgeras även ett "Training Event" för nod-representanter 3-4 oktober och årets "Global Nodes Meeting 13" 5-6 oktober. All relevant information finns samlad under http://gb22.gbif.org/GB22/.

Systematikdagarna 23-24 November, Registration open

Publicerat av Anja Rautenberg --

Draft programme for Systematikdagarna 23-24 November in Lund is now published at http://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2015/. Registration is also open. Welcome!

For those who want to register to Systematikdagarna and already have an account on systematikforeningen.se: please log in before starting registration.

For those who do not have an account on systematikforeningen.se: you can register for Systematikdagarna without a user account. If you want to create a user account on systematikforeningen.se, you might experience some problems (unfortunately the form doesn’t tell you why your account can’t be created. Common errors include: e-mail address already associated with an account, you forgot one of the mandatory fields, password too short or you didn’t get the last question right. When you have succeeded with your account creation, instead of a ”Welcome to Systematikföreningen” e-mail, you might get a ”Password changed” confirmation e-mail). Sorry about that, will try to fix it.

Please report any other web site errors to webmaster—snabela—systematikforeningen.se