Nyheter

Artportalen nu veckovis uppdaterad hos GBIF-Sweden

Publicerat av GBIF-Sweden --

En ny webbtjänst har introducerats som tillåter daglig uppdatering av Artportalens data hos GBIF-Sweden. Överföringen till http://www.gbif.org sker dock tills vidare veckovis. Det sammanlagda antalet observationer som presenteras härifrån motsvarar nu nästan 34 miljoner poster rörande fåglar, fiskar, övriga ryggrads- och ryggradslösa djur, kärlväxter, mossor, svampar, lavar och alger.

Symposium om digitaliseringen av Sveriges naturhistoriska samlingar

Publicerat av GBIF-Sweden --

Man bedömer att de naturhistoriska samlingarna i Sverige inrymmer ca 40 miljoner föremål. De djur, växter, svampar med mera som insamlats världen över under flera hundra år erbjuder möjligheter till unika inblickar i vår planets historia, dess begränsningar och förmågan att bidra till mänsklighetens framtida överlevnad.

I samarbete med ansvariga vid Sveriges ledande institutioner för bevarande av vårt natur- och kulturarv förbereder därför GBIF-Sweden nu en ansökan om medel för att genomföra ett större infrastrukturprojekt som syftar till att inom det kommande decenniet digitalisera innehållet i ovan nämnda samlingar.

För att söka återkoppling, för att samordna våra aktiviteter och för att offentliggöra denna ansträngning anordnar GBIF-Sweden och Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) tillsammans ett symposium om ett nationellt initiativ för digitalisering av Sveriges naturhistoriska samlingar torsdagen den 9 januari 2014. Symposiet hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Ladda ner symposium information (PDF).

Registrering sker fram till 31. december 2013 via gbif@nrm.se
Registreringsavgift: 150 SEK
Tid: 9 januari 2014 kl. 9:00 – 17:00
Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm – Lilla hörsalen

Vi är tacksamma för vidare spridning av denna inbjudan till andra potentiella intressenter.

***********************

Symposium on the Digitization of Swedish Natural History Collections


An estimated 40 million items lie dormant in Swedish Natural history collections which can offer unique insights into our planet‘s history, its boundaries and its ability to sustain future generations.

GBIF Sweden in collaboration with Swedish natural history collections is therefore currently preparing a proposal for a large scale infrastructure project with the aim to completely digitize Swedish natural history collections within the next decade.

In order to gather feedback and publicise and coordinate this effort, GBIF Sweden in collaboration with Digisam and the Swedish Museum of Natural History will host a symposium on a national initiative for the digitization of Swedish natural history collections on the 9th of January 2014 at the Swedish Museum for Natural History in Stockholm.

Download symposium information (PDF).

Registrations until 31. December 2013 to gbif@nrm.se
Registration fee: 150 SEK
Time: January 9th 2014, 09:00 – 17:00
Location: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm – Lilla hörsalen

We kindly encourage distribution of this invitation to other interested parties.

Aktuella workshops i biodiversitetsforskning (BioVel)

Publicerat av GBIF-Sweden --

BioVel (det virtuella laboratoriet för biodiversitetsforskning) erbjuder två tillfällen till gemensamma övningar i taxonomi, biogeografisk analys och utbredningsmodellering. Deltagande är gratis men registrering krävs. OBS! att delatagarantalet är begränsat. Mer information lämnas av contact@biovel.eu.

1. Introduction to workflows for taxonomic refinement,
biogeographic analysis, and species distribution modelling. 26-27 november 2013, Cardiff University, UK. Beskrivning av workshopen och möjlighet till registrering finns på http://www.biovel.eu/index.php/events/training-events/23-events/training-events/142-using-biovel-workflows-for-enm-studies.

2. Building workflows with Taverna workbench. 5-6 december 2013, Manchester, UK. Beskrivning av workshopen och möjlighet till registrering finns på http://www.biovel.eu/index.php/events/training-events/23-events/training-events/144-building-biodiversity-workflows-whttp://www.biovel.eu/index.php/events/training-events/23-events/training-events/144-building-biodiversity-workflows-with-tavernaith-taverna

BioVeL finansieras genom EU:s 7:e ramprogram (FP7) som en del av dess e-Infrastrukturaktivitet (Grant no. 283359).

Länkar
http://www.biovel.eu/index.php/events/training-events/23-events/training-events/142-using-biovel-workflows-for-enm-studies

http://www.biovel.eu/index.php/events/training-events/23-events/training-events/144-building-biodiversity-workflows-with-taverna